Berza zlata u Srbiji i cena zlata na berzi za 2024.

berza-zlata
Sadržaj

Vekovima zlato privlači pažnju investitora, jer je večiti simbol bogatstva i stabilnosti. Kako je u svetu, tako je i u Srbiji. U našoj zemlji, zlato je oduvek bilo omiljeno.

Zlato igra ključnu ulogu u globalnoj ekonomiji i to svakim danom potvrđuje. Od kako je svet uplovio u burne, nemirne vode, zlato postaje sve sigurnije utočište. Od antičkih civilizacija do savremenog doba, cena zlata na berzi se konstantno prati i analizira zbog njenog uticaja na finansijska tržišta širom sveta.

Šta određuje cenu zlata na berzi?

Cenu zlata na berzi u mnogome određuje ponuda i potražnja na tržištu. Postoji još faktora koji utiču na cenu uključujući, između ostalih, geopolitičke događaje, inflaciju, promene u monetarnoj politici i kretanje cena drugih finansijskih instrumenata. 

Osim toga, promene u ponudi zlata, bilo kroz rudarsku proizvodnju ili reciklažu, takođe mogu uticati na njegovu cenu. 

Analizu kretanja cene zlata na berzi omogućava dublje razumevanje tržišnih trendova i potencijalno predviđanje budućih promena cene, što je neophodno za uspešno investiranje i strategije upravljanja portfoliom. Ove trendove u promenama možete pratiti na našem grafikonu kretanja cene zlata.

Cena zlata u Srbiji u 2024. godini – trendovi cena zlata na berzi

U januaru 2024. godine, cena zlata u Srbiji se kretala u rasponu od oko 6.940 dinara do 7,041 dinara po gramu, za 24-karatno zlato. 

Cene za 18-karatno zlato su se kretale oko 5,266 dinara do 7,022 dinara po gramu. 

Ovo pokazuje da je tržište zlata i dalje dinamično i da cena zlata u Srbiji, kao i u svetu, pokazuje fluktuacije. Na trendove cena zlata u Srbiji utiču mnogobrojni faktori, zato je neophodno pratiti sve promene na tržištu.

Globalni uticaji na cenu zlata na berzi

Globalni ekonomski faktori igraju ključnu ulogu u određivanju cena zlata na berzi. To se pre svega odnosi na:

  • Ekonomsku politiku
  • kamatne stope centralnih banaka, 
  • Inflacija
  • geopolitička dešavanja. 

Pored toga, primera radi, promene vrednosti valuta i tržišnih indeksa mogu značajno uticati promenu cena zlata na berzi i uticati na vrednost zlata.

Kakav je uticaj cene zlata na berzi na vrednost valuta?

Uticaj cene zlata na berzi na vrednost valute je kompleksan i može biti od suštinskog značaja za globalnu ekonomiju. Cena zlata na berzi služi kao pokazatelj ekonomske stabilnosti i poverenja investitora, i direktno utiče na vrednost valuta.

 Kada cena zlata na berzi raste, to može rezultirati jačanjem valuta zemalja koje su veliki proizvođači zlata ili imaju značajne zlatne rezerve, jer se potražnja za tim valutama povećeva zbog njihove povezanosti sa zlatom. Od velike je važnosti razumevanje ove dinamike, jer pomaže i investitorima i trgovcima i ekonomskim analitičarima.

Kako zlato utiče na devizne kurseve?

Zlato ima značajan uticaj na devizne kurseve. To je pre svega slučaj usled uloge sigurnog utočišta i pokazatelja ekonomske stabilnosti. Čim se ekonomska situacija poljulja i postane neizvesna, investitori traže sigurnost u zlatu. 

Zlato se istorijski pokazalo kao odlična zaštita od inflacije. Kada vrednost valuta opada zbog inflacije, investitori se opet okreću zlatu, kao sredstvu za očuvanje svojih sredstava. Zato potražnja za zlatom raste. 

Zemlje koje izvoze zlato mogu doživeti povećanje vrednosti svoje valute kada cena zlata poraste. To povećava vrednost njihovog izvoza, i obrnuto. Cena zlata na berzi odražava opštu globalnu ekonomsku stabilnost. 

Promene u ceni zlata na berzi mogu dovesti do promena u percepciji investitora i trgovaca o ekonomskim izgledima određene zemlje, što utiče na vrednost njene valute na deviznom tržištu. Zato je zlato popularan instrument čak i za spekulativno trgovanje na finansijskim tržištima, u slučajevima kada ulagači žele da se „klade“ na smer u kojem se očekuje da će određeni makroekonomski faktori krenuti.

Investiranje u zlato u Srbiji

Investitori koji razmišljaju o tome da li da ulože u zlato ili ne, moraju da budu svesni da postoje različiti aspekti tržišta zlata. Osnovna stvar je praćenje dnevnih cena zlata i razumevanje dugoročnih trendova. Investiranje u zlato može biti savršen put ka diversifikaciji portfolija i zaštiti od inflacije. Međutim, treba imati na umu da investicije u zlato nisu direktno podržane od strane Narodne banke Srbije (NBS) i njihovih zlatnih rezervi, već se obavljaju na privatnom tržištu. Investiranje u zlato nosi i određeni nivo rizika, zato treba biti dobro informisan. Svakako, investiranje u zlato u Srbiji je dobra odluka. Informišite se detaljnije – kako investirati u zlato u Srbiji prema savetima stručnjaka.

Šta je berza zlata?

Berza zlata je tržište ili platforma, gde se trguje zlatom. To je centralizovana institucija ili elektronska platforma na kojoj se obavljaju transakcije zlatom. Investitori na berzama zlata mogu da kupuju, prodaju i trguju zlatom kao investicionom robom. U pitanju su zlatne poluge, zlatni dukati, futures ugovori i zlatni ETF-ovi. Berze zlata pružaju transparentnost u vezi sa cenama, obimom trgovanja i drugim informacijama koje pomažu investitorima da se bolje informišu.

Da li postoji fizička berza zlata u Srbiji?

U Srbiji ne postoji fizička berza zlata kao što postoji u nekim drugim zemljama. Na fizičkoj berzi zlata investitori kupuju i prodaju fizičke zlatne poluge, zlatne dukate ili druge oblike zlata.Trgovanje zlatom u Srbiji, obično se obavlja u takozvanim „over the counter“ transakcijama posredstvom privatnih specijalizovanih trgovaca i zlatara.

Kako mogu da investiram na berzi zlata?

U Srbiji može da se investira kupovinom fizičkog zlata, investiranjem u zlatne ETF-ove, trgovinom online, preko investicionih fondova, ali i trgovinom na globalnim berzama, berzama zlata u inostranstvu. Svaku od ovih opcija pažljivo istražite i razmislite o svojim investicionim ciljevima i rizicima. Preporuka je, da se konsultujete sa finansijskim savetnikom, za što bolje investicione odluke.

Koja je razlika između investiranja u fizičko zlato i zlatne ETF-ove?

Investiranje u fizičko zlato i investiranje u zlatne ETF-ove su dva različita pristupa ulaganja u zlato i svaki od njih ima svoje prednosti i mane. Investiranje u fizičko zlato je posedovanje fizičke zlatne poluge, fizičkog zlatnog dukata ili drugih oblika zlata. Investitori moraju da budu sigurni u autentičnost i čistoću zlata koje kupuju. Fizičko zlato ima troškove skladištenje, osiguranja i čuvanja. S druge strane, zlatni ETF-ovi se ne poseduju fizički, već kao akcije ETF-a koji prati cenu. Investitori lakše diversifikuju svoj portfolio ulaganjem u različite ETF-ove. Zlatni ETF-ovi su likvidniji i nemaju troškove skladištenja i osiguranja.

Kako se određuje cena zlata na berzi zlata u Srbiji?

Cena zlata na berzi zlata u Srbiji obično se određuje na osnovu trenutnih globalnih cena zlata, uzimajući u obzir i lokalne faktore kao što su valutni kurs i ponuda i potražnja za zlatom.

Da li postoji porez na kapitalnu dobit pri prodaji zlata na berzi zlata?

U Srbiji postoji porez na kapitalnu dobit pri prodaji zlata. Porez na kapitalnu dobit pri prodaji zlata na berzi zlata može varirati u zavisnosti od zakona o porezu na kapitalnu dobit i specifičnih propisa koji se odnose na prodaju zlata. Ovi propisi se razlikuju od zemlje do zemlje. Poreska stopa može se razlikovati u zavisnosti od perioda zadržavanja zlata i iznosa ostvarene dobiti.

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost, na promet investicionog zlata ne plaća se porez na dodatu vrednost. Uzimajući u obzir da su individualne okolnosti kod investitora različite, savetujemo da potražite savet po pitanju poreskog tretmana investicije u zlato, kao i relevantnih optimizacija, od svog knjigovođe i/ili poreskog savetnika. Trenutne i potencijalne klijente pravna lica pozivamo da od nas zatraže specijalan priručnik sa naslovom: „Priručnik za računovodstveno priznavanje i vrednovanje investicionog zlata i poreski tretman – Za društva kojima pretežna delatnost nije trgovina investicionim zlatom, niti se bave proizvodnjom i preradom“.

Za fizička lica smo pripremili „Informator o poreskom tretmanu prometa investicionog zlata za fizička lica“: kontaktirajte nas odmah, i zatražite vašu kopiju.

Koja je uloga Narodne banke Srbije u tržištu zlata?

Narodna banka Srbije (NBS) ima ulogu u regulisanju i nadzoru tržišta zlata u Srbiji. NBS je, na tržištu zlata, usmerena na održavanje stabilnosti finansijskog sistema i zaštite interesa potrošača i investitora u okviru svojih nadležnosti. Ključni aspekti uloge NBS na tržištu zlata su: regulacija finansijskih institucija, nadzor tržišta kapitala, zlatne rezerve i politika kamatnih stopa. Napominjemo da tržište zlata u Srbiji nije pod direktnim nadzorom NBS, na isti način kao što su to banke i drugi finansijski sektori. Trgovina i investicije zlatom podležu opštim zakonima o trgovini vrednosnim papirima i investicionim aktivnostima.

Da li je investiranje u zlato siguran način štednje?

Investiranje u zlato, smatra se najsigurnijim oblikom štednje. Kako svaka investicija nosi određeni nivo rizika, tako i investiranje u zlato nosi svoje. Cena investicionog zlata je podložna promenama (volatilna je), ne donosi nikakve kamate, mora da se skladišti i osigura, može biti nelikvidno. Međutim, investiciono zlato je najbolje zaštita od inflacije, apsolutno je sigurno u vreme bilo kakve krize i doprinosi diversifikaciji i smanjenju svakog rizika. Ako uopšte razmišljate da li da investirate u zlato ili ne – uvek je bolje DA investirate u zlato. Naravno, budite oprezni prilikom ulaganja pošto na tržištu posluje veliki broj lica i rizici svakako postoje.

Kako se mogu pratiti aktuelne cene zlata?

Aktuelne cene zlata možete pratiti putem finansijskih vesti, online finansijskih platformi, preko mobilnih aplikacija i na berzi zlata. Cene zlata mogu biti volatilne, zato koristite pouzdane izvore informacija i pažljivo pratite tržište zlata.

Da li postoji minimum ulaganja na berzi zlata u Srbiji?

Minimum ulaganja u zlato može varirati u zavisnosti od toga gde i kako investirate. Minimum ulaganja na berzi zlata u Srbiji može značiti : minimalnu količinu fizičkog zlata, minimalni iznos za investiranje u zlatne ETF-ove i može označavati troškove i provizije. Pre nego što se odlučite za investiciono zlato, kontaktirajte brokera ili zlatara zbog informacija o njihovim minimalnim iznosima ulaganja i troškovima. Minimalni iznosi će se razlikovati u zavisnosti od vaših finansijskih ciljeva, sredstava i opcije koja odgovara vašim potrebama.

Faktori koji utiču na tržišnu cenu zlata – globalna analiza

Globalna ekonomija i politika

Cena zlata u Srbiji, kao i širom sveta, duboko je povezana sa globalnom ekonomijom i politikom. Promene u globalnoj ekonomskoj klimi direktno utiču na cenu zlata u Srbiji. Kada dođe do ekonomskih kriza ili nestabilnosti, investitori uglavnom traže sigurnost u zlatu. To dovodi do povećane potražnje i rasta cena zlata. Političke promene i geopolitički konflikti izazivaju nesigurnost na tržištu i podstiču rast cena zlata.

Ponuda i potražnja

Globalna ponuda i potražnja za zlatom takođe imaju važnu ulogu u formiranju cena u Srbiji. Količina dostupnog zlata na svetskom tržištu, uključujući i proizvodnju iz rudnika, reciklažu i hedžing proizvođača, direktno utiče na ukupnu ponudu zlata. Potražnja za zlatom varira u različitim sektorima, uključujući nakit, tehnologiju i investicione potrebe. Fluktuacije u ovim faktorima mogu imati značajan uticaj na cenu zlata u Srbiji.

Valutne fluktuacije

Kretanje valuta, posebno kurs dinara u odnosu na druge valute, ima direktan uticaj na cenu zlata u Srbiji. Cena zlata se često izražava u američkim dolarima, pa promene u vrednosti dinara u odnosu na dolar, mogu značajno uticati na cenu zlata izraženu u lokalnoj valuti.

Uticaj globalnih konflikata

Globalni konflikti i nestabilnosti povećavaju potražnju za zlatom, kao sigurnim utočištem. Kada se geopolitičke tenzije povećaju, investitori ulažu u zlato kako bi zaštitili svoje investicije od rizika. Porast potražnje obično podiže cenu zlata kako na globalnom, tako i na lokalnom tržištu. Ratovi koji se vode između Rusije i Ukrajine i između Palestine i Izraela, nisu samo lokalnog karaktera, niti su problem unutar tih država. To su veliki globalni problemi koji utiču na sve, pa i na cenu zlata.

Značaj zlatnih rezervi

Zlatne rezerve Srbije igraju ključnu ulogu u očuvanju ekonomske i monetarne stabilnosti zemlje. Zlatne rezerve podržavaju međunarodne transakcije i pružaju finansijsku bezbednost. Osim toga, zlatne rezerve doprinose povećanju poverenja investitora i doprinose dugoročnom ekonomskom razvoju. Količina zlata koju centralna banka Srbije drži u svojim rezervama može uticati na ukupnu ponudu i potražnju za zlatom u zemlji. Bilo kakve promene u ovim rezervama, utiču na stabilnosti i sigurnosti zlata kao investicione opcije. Narodna banka Srbije može koristiti zlatne rezerve da interveniše na deviznom tržištu i održi stabilnost kursa dinara. Srbija ima značajne zlatne rezerve i time poboljšava kreditni rejting zemlje, privlači strane investitore i kreditore sa boljim uslovima i nižim kamatnim stopama.

Uticanje ekonomskih pokazatelja

U Srbiji, kao i širom sveta, ekonomski pokazatelji imaju značajnu ulogu u određivanju cene zlata. Ako inflacija raste, to povećava potražnju za zlatom, samim tim povećava i cenu zlata. Ako su kamatne stope niže, alterativne investicije su manje privlačne, pa se investitori okreću zlatu. Ako zemlja ima visok budžetski deficit, visoka je i zabrinutost investitora, pa će opet tražiti zlato kao sigurnu opciju. Trgovinski bilans, odnosno razlika između izvoza i uvoza utiče na kurs dinara i te promene utiču na vrednost zlata. Ako raste BDP (bruto domaći proizvod), raste i ekonomija i povećava se investitorsko poverenje. U suprotnom, dolazi do zabrinutosti i veće potražnje za zlatom. Valutni kurs utiče na cenu zlata jer, ako dinar oslabi u odnosu na dolar, cena zlata u dinarima raste. Kada su prinosi na obveznice visoki, investitori će ređe ulagati u zlato, i obrnuto. Geopolitički faktori nemaju direktan uticaj na cenu zlata, ali izazivaju nesigurnost, samim tim i veću zainteresovanost za zlato.

Kako vam možemo pomoći?

Ako imate dodatnih pitanja o investiranju u investiciono zlato i investiciono srebro, ili želite više informacija o trenutnim cenama, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju. U svakom koraku vašeg investicionog putovanja, mi smo tu da pomognemo. Investiranje u srebro ili zlato može biti važan deo vaše finansijske strategije. Saznajte više i donesite informisane odluke kako biste ostvarili svoje finansijske ciljeve.

Sigurno vas najviše interesuje, gde se može kupiti investiciono zlato i investiciono srebro?

Kompanija Zlatni Standard bavi se trgovinom plemenitih metala, između ostalog i kupoprodajom investicionog zlata i investicionog srebra.

Svoje zlatne poluge, zlatne pločice, zlatne dukate kao i srebrne poluge možete kupiti putem online shop-a ili u prostorijama ove kompanije u Beogradu. Na raspolaganju su vam zlatne poluge, te srebrne poluge, kao i zlatne pločice različitih gramaža. Takođe, u ponudi su razni dukati, zlatni dukati, kao i čuveni zlatni dukat Franc Jozef, mali i veliki. Profesionalno – za vas!