Koji sve faktori utiču na cenu zlata

Sadržaj

Kroz istoriju, zlato je oduvek bilo predmet fascinacije i koristlio se kao simbol bogatstva i moći.Zlato se, takođe, vrlo rado koristilo i kao investicija. U današnje vreme, zlato je ostalo veomaatraktivno, pa se mnogi okreću ka investicionom zlatu kao sigurnom utočištu za svoj kapital.Međutim, šta tačno utiče na cenu zlata? U ovom tekstu, razmotrićemo različite faktore koji utičuna cenu zlata i koji igraju ključnu ulogu u određivanju cene zlata. Osvrnućemo se i na kretanje i tok prodaje investicionog zlata.

Ekonomski faktori

Inflacija i cena zlata

Inflacija je jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji, ekonomski faktor koji utiče na cenuinvesticionog zlata. Kada novac počne da gubi na vrednost, mnogi investitori se okreću zlatu kao„sigurnom utočištu„.

Inflacija je jedan od najdominantnijih, ako ne i najdominantniji, faktor koji utiče na cenu zlata. U periodima visoke inflacije, investiciono zlato često služi kao “sigurna luka” za kapital. Zašto je to tako? Zato što zlato čuva svoju vrednost, dok papirni novac gubi na kupovnoj moći. Čitav ovajtrend direktno utiče na investiciono zlato i na njegovu cenu. Zato i jeste atraktivno za investitore.

Ponuda i potražnja

Ponuda i potražnja su osnovni ekonomski principi koji igraju veliku ulogu u određivanju cenebilo koje robe, pa i cene zlata. Na primer, zlatne poluge mogu postati veoma tražene u vremeekonomske nesigurnosti. Samim tim, ako je potražnja veća od ponude, cena zlata će naravno,rasti.

Kamatne stope

Kamatne stope, koje postavljaju centralne banke, mogu imati veoma veliki uticaj na cenu zlata. Ako su kamatne stope niske, to će uglavnom podstaći investitore da preusmere svoje resurse kanekim alternativnim investicijama. Najbolja alternativna investicija je investiciono zlato. Ovo je još jedan faktor koji može podstaći prodaju investicionog zlata.

Valutni uticaji

Cena zlata često je izražena u američkim dolarima. Fluktuacija ili talasanje dolara, može imativeliki uticaj na globalnu cenu zlata. Ako dolar krene da slabi, cena zlata u dolarima obično kreneda raste, čineći ga atraktivnijim za one koji trguju u drugim valutama.

Politički faktori

Političku klimu nikako ne smemo ignorisati, kao još jedan uticaj na cenu zlata. Periodi raznihnesigurnosti i geopolitičkih napetosti, često dovode do porasta cene zlata.

Geopolitičke napetosti

Jedan od većih pokretača promena u ceni zlata, uvek su bile geopolitičke napetosti. U vremenimakada su političke prilike nestabilne i nesigurne, zlato postaje ta „sigurna luka“ za investitore. Loše situacije u svetu, kao što su vojni konflikti, sankcije i političke krize često dovode do povećane potražnje za zlatnim polugama i drugim oblicima investicionog zlata.

Političke odluke i regulative

Sve odluke koje donose vladine institucije, kao što su promene u poreskoj politici ili uvođenjenovih regulativa, mogu direktno uticati na cenu zlata i to su oduvek i činile. Na primer, ako vladajedne države odluči da poveća porez na prodaju investicionog zlata, to može uticati na smanjenjepotražnje zlata, a samim tim i na cenu zlata.

Izbori i promene vlade

Još jedan uticaj na tržište zlata predstavljaju izbori i promene na vlasti. Investitori često sanestrpljenjem iščekuju rezultate izbora, jer nove političke stranke i novi lideri mogu donetiodređene promene u ekonomskoj i spoljnoj politici. Sve to se može odraziti na cenuinvesticionog zlata..

Globalni događaji

Globalni događaji na visokom nivou, kao što su sastanci G7 ili odluke Ujedinjenih Nacija,takođe mogu uticati na cenu zlata. Ovi događaji često nose sa sobom političke konsekvence kojeopet nose uticaj na globalnu ekonomsku stabilnost, a onda posledično i uticaj na cenu zlata.

Monetarna politika

Direktan uticaj na cenu zlata imaju i odluke centralnih banaka o kamatnim stopama i štampanjunovca. Zato je veoma važno biti obavešten i ispratiti ovakve vesti, ukoliko razmišljate o prodajiinvesticionog zlata.

Kamatne stope i zlato

Još jedan faktor koji utiče na cenu zlata su kamatne stope koje postavlja centralna banka. Ako sukamatne stope niske, trošak zaduživanja je manji. Manji trošak često podstiče investitore da preusmere svoj kapital ka zlatu. Ovo je posebno važno za one koji razmatraju prodajuinvesticionog zlata. Povećana potražnja može podići cene zlata.

Kvantitativno popuštanje

Kvantitativno popuštanje, poznato i kao QE, još je jedan alat koji centralne banke koriste zastimulaciju ekonomije. Ovakva politika centralnih banaka, često dovodi do devalvacije valute. To je trenutak koji zlato čini još atraktivnijim. U ovakvim uslovima, zlatne poluge i drugi obliciinvesticionog zlata postaju još popularniji.

Valutni rezervni status

Kao rezervna valuta, često su korišćene valute poput američkog dolara. što znači da promene u njihovom vrednosnom statusu mogu uticati na cenu zlata. Kada dođe do smanjenog poverenja u rezervnu valutu, investitori se često okreću zlatu kao sigurnijoj opciji, što zlato i jeste.

Tehnički faktori

Troškovi proizvodnje

Ključni tehnički factor koji utiče na cenu zlata je trošak njegove proizvodnje. Trošak proizvidnjeuključuje sve, od istraživanja i vađenja zlata do prerade i transporta. Ako troškovi proizvodnjebudu visoki, to se automatski odražava na krajnju cenu zlata. Naravno, uključujući i cenu zlatnihpoluga.

Zalihe zlata

Na cenu zlata utiče i stanje zaliha zlata.. Ako su zalihe niske, a potražnja visoka, to može dovestido povećanja cene. Ovo naglašavamo kao posebno važno za investitore koji razmišljaju o prodajiinvesticionog zlata. Niske zalihe zlata, mogu značiti više profita.

Tehnička analiza

Tehničku analizu investitori često koriste da bi predvideli buduće kretanje cena. Ova analizaobuhvata različite pokazatelje, kao što su trendovi, obrasci grafikona i trgovački volumeni, kojimogu pružiti uvid u to kako se može kretati cena zlata.

Spekulacije na tržištu

Na kratkoročne promene cene zlata, veliki uticaj mogu imati spekulacije na tržištu. Trgovci i investitori često koriste leverage (stepen zaduženosti) i druge finansijske instrumente da bi ostvarili brze profite. To može prouzrokovati značajne oscilacije u ceni zlata.

Zaključak

Investiciono zlato je jedna od najstabilnijih investicija. Međutim, njegova cena nije imuna napromene. Faktori kao što su ekonomski uslovi, politička situacija, i tehnički aspekti igrajuključnu ulogu u određivanju cene zlata.

Ako ipak planirate da uđete u svet investicionog zlata ili možda razmišljate o prodajiinvesticionog zlata koje već posedujete, važno je da budete obavešteni o svim faktorima kojimogu uticati na cenu. Samo tako ćete biti u mogućnosti da donesete informisane i ispravneodluke koje će vam pomoći da povećate svoj povrat na investiciju.

Naravno, uvek je dobro konsultovati se sa stručnjacima pre nego što donesete bilo kakvu odlukuo kupovini ili prodaji zlatnih poluga i drugih oblika investicionog zlata. Samo na taj način, informisani i dobro obavešteni, možete osigurati da vaša investicija bude što isplativija, a vi zadovoljni.