Narodna banka Srbije o monetarnom zlatu i investicionom zlatu: Detaljan pregled

investiciono-zlato-nbs
Sadržaj

Investiranje u zlato u Srbiji oduvek je tema koja privlači pažnju. U zadnje vreme, interesovanje za investiciono zlato konstantno raste. Narodna banka Srbije (NBS) igra jednu od ključnih uloga na tržištu, kada je investiciono zlato u pitanju. Ovaj tekst detaljno razmatra informacije o monetarnom zlatu i investicionom zlatu, koje su zasnovane na zvaničnim izvorima NBS i drugih relevantnih stranica.

Zlato kao deo deviznih rezervi NBS

Zlato ima značajnu ulogu u deviznim rezervama NBS. Zlato ima istorijsku ulogu sigurne aktive („safe haven“), a ta uloga naročito dolazi do izražaja u periodima kriza. Zlato je i garancija poverenja u centralnu banku i služi kao oblik zaštite od inflacije na duži rok. NBS redovno nabavlja zlato kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu, i kontinuirano prati tržište zlata. Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije, na kraju 2023. godine iznoslile su 24,9 milijardi evra. To je najveći iznos od 2000. godine, otkada se uopšte prate podaci na ovaj način. Od 2018. godine, devizne rezerve beleže konstantan godišnji rast. Od tada su kumulativno povećane 2,5 puta ili 150%, tj. za skoro 15 milijardi evra, na bazi zvaničnih informacija.

Mogućnosti štednje građana u zlatu

Zakoni i ekonomska klima u Srbiji trenutno su takvi da ne postoji preveliki fokus na mogućnost štednje građana u zlatu. NBS upravlja monetarnim zlatom u deviznim rezervama, ali ne reguliše trgovinu investicionim zlatom. Sa strane NBS, postoji određeni nivo zabrinutosti da bi uvoz investicionog zlata mogao da dovede do odliva deviza iz zemlje. Lokalne komercijalne banke nisu još uvek prepoznale investiciono zlato kao imovinsku klasu oko koje je moguće napraviti profitabilan biznis pre svega sa stanovništvom.

Privatne transakcije i investiciono zlato

Privatne transakcije se obavljaju na tržištu između pojedinaca i trgovaca investicionim zlatom. Investiciono zlato je čisto zlato i ima zagarantovanu finoću 995/1000 ili veću. Investiciono zlato, dostupno je za kupovinu u obliku zlatnih pločica, zlatnih poluga i zlatnih dukata. Učinak investicionog zlato u dobro delu je nezavisan od ekonomskih i političkih faktora, jer je imovinska klasa stabilne vrednosti i visoke likvidnosti čak i u periodima ekonomskih i finansijskih nestabilnosti.

Pravni i poreski aspekti ulaganja u zlato

Pravni okvir u Srbiji postavlja određene smernice za ulaganje u zlato. Potencijalni investitori trebaju se upoznati sa zakonima i regulativama koje se odnose na kupovinu, prodaju i skladištenje investicionog zlata. U Srbiji ne postoje ograničenja, što znači da investicioni proizvodi mogu imati težinu i manju od 1 grama, što nije slučaj u ostalim zemljama. Kupovina i prodaja investicionog zlata u Srbiji potpuno su oslobođene poreza u slučaju kada fizičko lice raspolaže zlatom kao predmetom svoje lične imovine, od „slučaja do slučaja“ u okviru upravljanja i raspolaganja tom imovinom.

Zlato kao otporna investicija

Zlato se smatra veoma otpornim i strateškim sredstvom za investiranje, naročito u današnjim neizvesnim ekonomskim vremenima. Ulaganje u zlato pruža zaštitu od inflacije i ekonomskih potresa. Investiranje u zlato u Srbiji zaista je privlačna opcija, ali zahteva detaljno razumevanje pravnog i ekonomskog okruženja. Investiciono zlato postaje sve popularnije, posebno u kontekstu uloge NBS. Informacije i statistike koje pruža NBS izuzetno pomažu investitorima u donošenju dobro informisanih odluka.

Privatne transakcije sa zlatom

Transakcije sa investicionim zlatom, u Srbiji, uglavnom se obavljaju na privatnom tržištu između pojedinaca i ovlašćenih trgovaca. Privatno investiranje u zlato u Srbiji nudi mogućnosti za diversifikaciju portfolija i zaštitu od inflacije.

Trendovi cena zlata i investiranje u Srbiji: Uvidi stručnjaka i strategija Narodne banke Srbije

Kretanje cena zlata kao odgovor na globalne događaje

Stručnjaci predviđaju da će na potražnju zlata, uticati razne neizvesnosti u budućnosti. U svetu se ratuje na više frontova, geopolitički odnosi su se iskomplikovali, političke prilike su turbulentne, ekonomija je nestabilna, a velika je borba i sa inflacijom. To svakako dovodi do povećanja cena zlata, čime se zlato potvrđuje kao sigurna imovinska klasa. Tradicionalno, cena zlata raste kako rastu krize i ostali problemi na globalnom nivou. Zadnjih godina, vrednost zlata ide uzlaznom putanjom. Kada je kretanje cena zlata u pitanju, korisno je da investitori poseduju osnovna znanja o kretanju cena zlata i o sigurnosti kupovine zlata.

Oprez pri investiranju u zlato za kupce u Srbiji

Investitori u Srbiji, uglavnom su svesni rizika povezanih sa investiranjem u zlato. Zlato je berzanska roba i ima cenu podložnu visokim oscilacijama, u zavisnosti od kretanja na svetskim tržištima. Neke promene u globalnim tržišnim trendovima mogu dovesti do značajnih dobitaka ili gubitaka za investitore u Srbiji. Zato je neophodno da se svi koji žele da investiraju u zlato u Srbiji, „naoružaju“ strpljenjem, informacijama i znanjem. Tu su uvek i stručnjaci, koji će vam dati najbolje savete.

Zlato u deviznim rezervama Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije primarno se bavi monetarnim zlatom u upravljanju deviznim rezervama. Nemonetarno (investiciono) zlato nije uključeno u ovaj proces. Zlato svakako ima značajnu ulogu u deviznim rezervama NBS. Učešće zlata u deviznim rezervama Srbije beleži stabilan rast.

Uloga zlata u deviznim rezervama Srbije

Uloga zlata u centralnom bankarstvu je višestruka. Srbija je, pre dve godine, u zemlju vratila sve rezerve zlata koje su čuvane u inostranstvu, upravo da bi povećala sigurnost i dostupnost zlata. Zlato doprinosi smanjenju finansijskih rizika i očuvanju vrednosti u investicionim portfolijima.

Budući izgledi zlata u rezervama Narodne banke Srbije

Narodna Banka Srbije nabavlja zlato na domaćem i međunarodnom tržištu. Investicione odluke, uključujući investiranje u zlato, donose se nakon temeljne analize tržišnih trendova. Od 2012. godine, udeo zlata u rezervama povećan je sa 5,7% na 14,8%. Narodna banka Srbije, u proteklih jedanaest godina, svoje zlatne rezerve je gotovo utrostručila, povećane su na skoro 40 tona. Vrednost zlata u trezorima NBS iznosi 2,4 milijarde evra. Očekivanja su, da će ovakav trend porasta zlata u rezervama NBS ostati rastući. Procene kojima Srbija raspolaže, govore da imamo pod zemljom oko 600 tona zlata, što znači preko 100 milijardi evra.

Investiranje u zlato u Srbiji: Trenutni status i budući izgledi

Investiranje u zlato u Srbiji je interesantna i atraktivna tema. Građani se interesuju, istražuju, pitaju, jer sve više žele da osiguraju svoju budućnost, budućnost svoje dece, s obzirom da je sve oko nas postalo neizvesno. Budući izgledi su takvi da će zavisiti i od cene zlata, koja zavisi od globalne geopolitike i ekonomskih turbulencija, i od interesovanja za investiciono zlato, ali i od materijalnog stanja građana Srbije, kao i opšte ekonomske atmosfere u državi.

Kako se kupuje investiciono zlato? Da li može da se štedi u zlatu? Kakva je trenutna situacija u Srbiji, u vezi sa investiranjem u zlato?

Trenutno zakonodavstvo o investiranju u zlato u Srbiji

Zakon o Narodnoj banci Srbije reguliše „monetarno zlato“, koje je deo deviznih rezervi. Međutim, ovo se ne odnosi na investiciono zlato i njegovu trgovinu unutar Srbije.

Makroekonomske implikacije investiranja u zlato

Potencijalni makroekonomski efekti investiranja građana u zlato su značajni. Ukoliko dođe do uvoza investicionog zlata u Srbiju, moglo bi doći do stvarnog rizika odliva strane valute. To je zbog toga što bi građani pretvarajući svoje štednje u stranoj valuti u štednju u zlatu, mogli narušiti balans potražnje i ponude stranih valuta, potencijalno utičući na kurs srpskog dinara.

Uticaj na bankarstvo i kreditni potencijal

Postoji mogućnost, da povećano investiranje u zlato smanji kreditni potencijal banaka u Srbiji. To bi moglo rezultirati smanjenom dostupnošću kredita privredi.

Regulacija trgovanja investicionim zlatom

Trgovanje i štednja u investicionom zlatu u Srbiji nisu posebno regulisani domaćim zakonima. Situacija je trenutno takva. Narodna banka Srbije nije odgovorna za regulisanje investicionog zlata, ali bezrezervno podržava sve inicijative i aktivnosti usmerene na stvaranju regulatornih uslova za tržište investicionog zlata u Srbiji i na donošenju propisa kojima bi se stvorili bolji uslovi za razvoj tržišta investicionim zlatom.

Istraživanje zlatnih rezervi Narodne banke Srbije: Uvid u bankarstvo i investicije

Koliko zlata poseduje Narodna banka Srbije i koji je to procenat ukupnih rezervi?

U kontekstu globalne inflacije, da li je ulaganje u zlato sigurna opcija?

Narodna Banka Srbije ima skoro 40 tona zlata, čija je vrednost približno 2,4 milijarde evra. To čini oko 10% ukupnih deviznih rezervi. Povećanjem deviznih rezervi na rekordne nivoe, Narodna banka Srbije pojačava otpornost domaćeg finansijskog sistema na spoljašnje šokove. Vodi se računa o pravilnom rasporedu i strukturi, fokusirajući se na diversifikaciju. Sve to se radi, da bi rizici investiranja bili minimalni, a prinosi poboljšani, uz obezbeđivanje visoke sigurnosti i likvidnosti. Dokaz o efektnosti ove strategije je povećanje zlatnih rezervi na rekordno visok nivo od oko 40 tona na kraju juna 2023. godine, što je 2,5 puta više nego na kraju 2012. godine (kada su zlatne rezerve iznosile oko 15 tona). Vrednost zlatnih rezervi od oko 2,4 milijarde evra je 3,5 puta veća nego na kraju 2012. godine. NBS je u 2023. godini, od kineske kompanije Ziđin kupila 100 zlatnih poluga, iskopanih u Srbiji, teških 1.250 kilograma, a istraživanja pokazuju da ispod zemlje stoji još barem 600 tona rezervi zlata.

Pored toga što je Narodna banka Srbije tokom deset godina kontinuirano povećavala zlatne rezerve kupovinom zlata visoke finoće (99,99%) iz domaće proizvodnje (RTB Bor, a zatim i Zijin Copper Bor), Narodna banka Srbije je, takođe kupovala zlato u inostranstvu (ukupno 12 tona, sve u skladu sa međunarodnim standardom London Good Delivery Bars, na međunarodnom tržištu u Londonu preko jedne od najkredibilnijih međunarodnih institucija, Banke za međunarodna poravnanja (BIS) iz Bazela. Narodna banka Srbije, u ambijentu pojačane globalne neizvesnosti, uvezla je i vratila u zemlju svih 13 tona zlata iz inostranstva. Vraćanjem zlata u matičnu zemlju, NBS se potrudila da poveća raspoloživost i sigurnost zlatnih rezervi u periodima krize i nesigurnosti.

Da li je ulaganje u zlato sigurna opcija? Uglavnom jeste. Zlato ima istorijsku ulogu sigurne imovine, posebno u periodima krize. Iz ugla centralne banke, kao institucionalnog investitora, zlato je i garancija poverenja u centralnu banku i obično se koristi kao zaštita od inflacije na duži rok. Budući da je na zlato teže uticati politikom kamatnih stopa različitih monetarnih vlasti, zlato smanjuje rizik kamatnih stopa i doprinosi očuvanju vrednosti investicija. Niska korelacija zlata s tradicionalnim oblicima imovine u kojima se drže devizne rezerve, čini zlato korisnom imovinom za dalju diversifikaciju. Zlato čini da finansijski sistemi postanu otporniji na potrese iz međunarodnog okruženja.

Kako vam možemo pomoći?

Ako imate dodatnih pitanja o investiranju u investiciono zlato i investiciono srebro, ili želite više informacija o trenutnim cenama, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju. U svakom koraku vašeg investicionog putovanja, mi smo tu da pomognemo. Investiranje u srebro ili zlato može biti važan deo vaše finansijske strategije. Saznajte više i donesite informisane odluke kako biste ostvarili svoje finansijske ciljeve.

Sigurno vas najviše interesuje, gde se može kupiti investiciono zlato i investiciono srebro?

Kompanija Zlatni Standard bavi se trgovinom plemenitih metala, između ostalog i kupoprodajom investicionog zlata i investicionog srebra.

Svoje zlatne poluge, zlatne pločice, zlatne dukate kao i srebrne poluge možete kupiti putem online shop-a ili u prostorijama ove kompanije u Beogradu. Na raspolaganju su vam zlatne poluge, te srebrne poluge, kao i zlatne pločice različitih gramaža. Takođe, u ponudi su razni dukati, zlatni dukati, kao i čuveni zlatni dukat Franc Jozef, mali i veliki. Profesionalno – za vas!