Izjava o odricanju od odgovornosti

Ništa napisano na blogu/newsletteru Zlatni Standard ne predstavlja investicioni, pravni, poreski ili bilo koji drugi savet. Ništa napisano na blogu/newsletteru Zlatni Standard ne bi trebalo da se koristi kao osnova za bilo kakve investicione odluke koje čitalac razmatra. Svrha Zlatni Standard bloga/newslettera je da pruži objektivne, obrazovne i zanimljive tekstove, analize i komentare; blog/newsletter ne predstavlja ponudu, niti poziv, odnosno preporuku, za ulaganje u investiciono zlato ili trgovanje investicionim zlatom.

Zlatni Standard ne daje nikakve izjave ili garancije, izričite ili prećutne, u vezi sa tačnošću, potpunošću ili prikladnošću sadržaja. Zlatni Standard ne snosi odgovornost za bilo kakve greške, propuste, ili bilo kakve gubitke, povrede ili štete nastale upotrebom objavljenih informacija i sadržaja.

Tekstovi i informacije objavljeni na ovom blogu/newsletteru čine kako javno dostupni tekstovi/podaci, tako i tekstovi i analize koji predstvaljaju pravo intelektualne svojine Zlatni Standard d.o.o. Beograd, i kao takvi su zaštićeni zakonom koji reguliše autorska prava. Zabranjena je neovlašćena reprodukcija ili distribucija bilo kog sadržaja bez dozvole. Ako želite da koristite ili delite sadržaj Zlatni Standard bloga/newslettera, kontaktirajte nas radi dobijanja dozvole.

Takođe, Zlatni Standard ne garantuje svojim kupcima da će kupovinom od Zlatni Standard d.o.o. Beograd, ostvariti finansijsku korist, niti odgovara za moguću štetu. Sve finansijske i poslovne rizike kupovine snosi kupac.