Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Zlato se ceni od drevnih vremena zbog svoje lepote i trajnosti. Zlato koje se danas proizvodi koristi se, dobrim delom, u proizvodnji nakita. Međutim, zbog svoje superiorne električne provodljivosti, otpornosti na koroziju i drugih poželjnih kombinacija fizičkih i hemijskih svojstava, zlato se krajem dvadesetog veka pojavilo kao esencijalni industrijski metal. Zlato ima ključne funkcije u računarima, opremi za komunikacije, svemirskim letelicama, motorima mlaznih aviona i mnogim drugim proizvodima. Opšte je poznato i da zlato ima primenu i u medicini. Iako je zlato važno za industriju, medicinu i umetnost, ono i dalje zadržava jedinstveni status među svim robama kao dugoročno sredstvo za čuvanje vrednosti i kupovne moći. Zlato se sve više ponovo smatra suštinski monetarnim metalom, pa većina godišnje proizvedenog zlata odlazi u trezore državnih riznica ili centralnih banaka širom sveta. Dobro je poznata mudrost čuvenog finanijsera John Pierpont Morgana: „Zlato je novac. Sve ostalo je kredit.“

Svakodnevno, u razgovoru sa klijentima, odgovaramo na brojna pitanja u vezi sa investicionim zlatom i srebrom, i mogućnostima za ulaganje. U Srbiji, ovo tržište je u povoju, i svakakva manje i više savesna lica posluju na njemu. Posledično, rizici ovog tržišta nisu mali, i morate biti veoma oprezni sa kim poslujete kako biste izbegli moguća bolna iskustva i gubitke. Obavezno pogledajte i naš tekst na temu loših praksi trgovaca investicionim zlatom: kako se zaštititi od prevara, manipulacija i obmana.

Budite slobodni da kontaktirate Zlatni Standard sa vašim iskustvima sa investicionim zlatom, i naročito sa pitanjima koja imate u vezi ulaganja u dragocene metale u fizičkoj formi: ovu stranicu sa najčešće postavljanim pitanjima klijenata planiramo da ažuriramo redovno, kako bi naši sadašnji i potencijalni klijenti mogli u svakom trenutku doneti dobro informisanu odluku.

Do sada je otkriveno oko 244,000 metričkih tona zlata (187,000 metričkih tona istorijski proizvedenog zlata plus trenutne podzemne rezerve od 57,000 metričkih tona). Većina tog zlata dolazi iz samo tri zemlje: Kine, Australije i Južne Afrike.

Otkriveno zlato do sada, stalo bi u kocku sa stranicama dužine 23 metra.

Većina zlata koje se danas obrađuje ide u proizvodnju nakita, ali zlato je takođe i esencijalni industrijski metal koji ima ključne funkcije u računarima, komunikacijskoj opremi, svemirskim letelicama, motorima mlaznih aviona i mnogim drugim proizvodima. Zlato se takođe koristi u medicini. Poslednjih godina izraženih geopolitičkih turbulencija, i monetarnih eksperimenata sa dekretnim novcem bez presedana – zlato ponovo počinje da dobija na značaju kao monetarni metal i ključna imovina koja pruža „sigurno utočište“ rezervama država širom sveta.

U skladu sa zakonima Republike Srbije, investicionim zlatom smatra se:

 1. zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz hartije od vrednosti;
 2. zlatni novčići stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), iskovani posle 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, a koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.


Investicionim zlatom ne smatra se monetarno zlato.

Investiciono zlato, tačnije investicione zlatne pločice i poluge, proizvode se u strogo kontrolisanim uslovima uz najviše ekološke i tehnološke standarde propisane u procesu proizvodnje. Zlatne pločice i zlatne poluge koje prodaje Zlatni Standard imaju garantovanu finoću od 999,9 „Fine Gold“. Zlatni proizvodi iz naše ponude proizvode se u rafinerijama/livnicama koje se nalaze u EU i Švajcarskoj. Svi proizvodi iz naše ponude su LBMA Good Delivery standarda.

Kupoprodaja sa Zlatni Standardom znači: savesnost, iskrenost, transparentnost i kompetenciju. Garantujemo da ćete sa nama postići najbolje uslove za vaše potencijalno ulaganje u investiciono zlato ili srebro.

Od ostalih razloga, izdvajamo:

 • Zato što naši osnivači imaju izuzetnu domaću i internacionalnu profesionalnu reputaciju
 • Zato što imamo kontinuitet u snabdevanju i raspoložive robu na zalihama
 • Zato što nudimo opciju avansne kupovine i nabavke koja je još povoljnija za kupca
 • Zato što je naša roba uvezena legalno sa svim zakonom propisanim dozvolama, uz završen carinski postupak
 • Zato što vam zasigurno možemo ponuditi najpovoljniju cenu investicionog zlata u Srbiji
 • Zato što omogućujemo apsolutnu diskreciju i bezbednost isporuke na lako dostupnoj i najsigurnijoj lokaciji u strogom centru Beograda u objektu sa potpunom fizičkom i video zaštitom i privatnom garažom za klijente
 • Zato što proizvodi iz naše ponude dolaze sa garancijom finoće (Fine Gold 999,9) LBMA sertifikovanih rafinerija/livnica iz EU i Švajcarske

Zlatni Standard je osnovan u februaru 2020. godine od strane lica koja imaju višedecenijsko međunarodno iskustvo na globalnim finanijskim tržištima, i koja su radila na visokim upravljačkim pozicijama globalnih multinacionalnih kompanija i u nekim od vodećih globalnih i lokalnih finansijskih institucija. Među osnivačima Zlatnog Standarda su i lica koja su postavila temelje trgovine investicionim zlatom u Srbiji. Za više detalja, pogledajte stranicu O nama.

Nesavesni trgovci će pokušati da vas ubede da kupujete investiciono zlato samo ako mu je poreklo Švajcarska ili Turska, na primer. Drugim rečima, pokušaće da vas ubede da je zlato zlatnije ako je iz Švajcarske ili Turske.

Ovo je, naravno, kompletna besmislica.

Najverovatnije ćete čuti svakakve „lude“ priče od ovih trgovaca, koji će na taj način pokušati da opravdaju ovakve tvrdnje: budite ekstremno oprezni u ovim situacijama.

Ono što je izvesno je da ovi trgovci verovatno žele da vam prodaju investiciono zlato po visokim maržama u odnosu na berzansku cenu, i na taj način zarade extra profit u kupoprodajnim transakcijama sa vama.

Kada kupujete investiciono zlato, suštinski kupujete berzansku robu koja ima preciznu cenu koja se formira na osnovu globlnih sila ponude i tražnje, i to u skoro svakom trenutku. Vaš broj jedan kriterijum prilikom ulaganja u investiciono zlato treba da bude cena po kojoj kupujete konkretne proizvode i u kakvoj su te cene vezi sa berzanskom cenom zlata. Nema apsolutno nikakve potrebe da plaćate previsoke premije za Švajcarske ili Turske proizvode, kada izvesno imate bolje alternative iz, na primer, Nemačke ili Velike Britanije.

Naravno, treba voditi računa da je investiciono zlato koje kupujete LBMA akreditovano, jer vam je to garancija za globalnu utrživost proizvoda u koji ulažete.

Nezavisno od zemlje porekla, savetujemo da uradite analizu statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju konkretni proizvođači, kao i da proverite da li se konkretni proizvođači nalaze na LBMA Good Delivery listi. Takođe je bitno da sa dilerom proverite i na koji način je predmetno zlato uvezeno u Srbiju, kao i da li su plaćene sve poreske i carinske obaveze po konkretnim uvoznim poslovima, pre svega zbog trenutnog carinskog režima koji Srbija ima sa Turskom, a koji režim se tiče trgovine investicionim zlatom između subjekata iz dve zemlje.

Svakako proverite premije koje plaćate za proizvode sa poreklom iz Turske: apsolutno nema nikakvog razloga da plaćate visoke premije za proizvode iz Turske, kada proizvode sa daleko boljom likvidnošću, sa poreklom iz EU ili Švajcarske, možete kupiti po mnogo nižim premijama. Pogledajte naš članak na ovu temu, i naučite da prepoznate predatorske prakse i taktike nesavesnih trgovaca. 

Svi proizvodi u ponudi Zlatnog Standara u skladu su sa LBMA standardima. LBMA ili London Bullion Market Association (Udruženje učesnika tržišta dragocenih metala iz Londona) propisuje striktne standarde za nabavku, preradu, proizvodnju i trgovinu investicionim plemenitim metalima. Detaljnije na ovu temu, pogledajte naš blog na ovoj strani.

Na vaš zahtev ćemo vam proslediti resurse individualnih proizvođača, u smislu njihove statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju.

Jednostavnim uvidom u kretanje cene zlata u poslednjih 20 i više godina, možete se videte da je zlato imalo snažan rast. Štedni depoziti fizičkih lica u bankama plaćaju veoma niske kamate. Tržište nekretnina u Srbiji, a naročito u Beogradu, je pregrejano gledajući po svim relevantnim statističkim i drugim parametrima (na primer cena po kvadratnom metru, očekivani tržišni prinos od zakupa itd.). Globalne makroekonomske, geopolitičke, monetarne i fiskalne okolnosti su takve da je razumno očekivati da će zlato nastaviti da bude najbolji čuvar vrednosti na srednji i duži rok.

cena-zlata-grafikon-istorijski

Komentare naših klijenata možete pronaći u recenzijama na Google stranicama Zlatnog Standarda.

Kratak odgovor na ovo pitanje je: na što duži.

Suština ulaganja u fizičko zlato je da jedan stabilan, kroz vreme, procenat vašeg kapitala odnosno ušteđevine alocirate u instrument koji čuva kupovnu moć, i štiti vas od ekonomskih, političkih, valutnih, kreditnih i drugih eksternih šokova. Ovaj procenat je veći u periodima izrazitih makroekonomskih i geopolitičkih neizvesnosti, što je karakteristika perioda koji je pred nama.

Minimalni period ulaganja u fizičko zlato varira od slučaja do slučaja, i dosta zavisi od trenutka i okolnosti kada se sa ulaganjem otpočne. U razgovoru sa klijentima, uglavnom se minimalni period ulaganja u fizičko zlato postavlja na 18 do 24 meseci.

Kratkoročna špekulacija investicionim zlatom uglavnom rezultira u gubicima, i takav model ulaganja svakako treba da izbegavate. Za kratkoročne pozicije, ulagači obično koriste investicioni fond čijim se akcijama trguje na organizovanom tržištu, takozvani ETF (exchange-traded fund); najpoznatiji takav fond je SPDR® Gold Shares (NYSEArca: GLD), i više informacija možete dobiti ovde. Sa ovim instrumentom, ipak, treba biti veoma oprezan jer se u ovom slučaju ne radi o investiranju u fizičko zlato, već u hartije od vrednosti čija je vrednost izvedena iz cene zlata na svetskim berzama.

silver_chart

Privredna društva mogu imati brojne prednosti od ulaganja u investiciono zlato, a pre svega:

 • Jednostavna supstitucija dinara u berzansku robu koja se kotira i kojom se trguje globalno u svim dekretnim valutama (USD, EUR, CHF, GBP, AUD, SGD itd.).
 • Eliminacija kreditnog rizika, odnosno rizika druge strane: novčani depozit u banci je obaveza banke, dok je pozicija u investicionom zlato imovine društva i ničija obaveza.
 • Prvoklasno sredstvo obezbeđenja: banka kreditnim poslovima obezbeđenim zlatom dodeljuje ponder rizika 0%.
 • Diversifikacija imovinske baze društva, kroz klasu imovine koja čuva kupovnu moć.
 • U svakom trenutku likvidna pozicija za razne finansijske aranžmane sa trećim licima, kao i naknadno raspolaganje.

Zlatni Standard isključivo radi sa dobavljačima prvoklasne reputacije koji se nalaze u EU ili Švajcarskoj, a proizvodi u našoj ponudi su isključivo oni koji se nalaze na Good Delivery listi koju administrira LBMA (odnosno London Bullion Market Association: Udruženje učesnika tržišta dragocenih metala iz Londona).

Na vaš zahtev ćemo vam proslediti resurse individualnih proizvođača, u smislu njihove statutarne dokumentacije i relevantnih sertifikata koje poseduju.

Po pravilu, u pitanju su visoko reputabilna imena koja postoje i uspešno posluju decenijama ili stolećima.

Primer radi, kovnica C.HAFNER iz Nemačke osnovana je 1850. godine, a kraljevska kovnica The Royal Mint iz Velike Britanije ima istoriju dužu od 1.100 godina.

Zlatni Standard radi otkup Fine Gold pločica/poluga: pitajte svoj Zlatni Standard kontakt za detalje. Postoje i druga pravna lica u Srbiji koja se bave otkupom, na primer manje ili više specijalizovane zlatare i dileri. Vremenom, razumno je očekivati da će i na šalterima banaka biti moguće izvršiti kupoprodaju investicionog zlata.

Zlatni Standard nije jedina kompanija koja se bavi kupoprodajom investicionog zlata u Srbiji, ali se trudimo da, sa stanovišta klijenata, budemo kompanija sa najpovoljnijim cenama i visokim kvalitetom usluge.

Individualne okolnosti utvrđuju odgovor na ovo pitanje. Postoji pravilo da je jedinična cena investicionog zlata manja sa rastom težinske denominacije pločica/poluga (to jest, na primer: 1g investicionog zlata u pločici od 1g je dosta skuplji od 1g investicionog zlata u polugi od 100g). S druge strane, manje težinske denominacije (na primer 5g, 10g i 20g) su relativno likvidnije sa stanovišta naknadnog raspolaganja. Drugim rečima, prilikom kupovine za kupca je jedinična cena po gramu povoljnija u težim apoenima, nepovoljnija u lakšim, ali je pri prodaji efekat kupoprodaje obrnut.

Nemamo ništa protiv aktivnosti sakupljanja dukata i novčića sa numizmatičkom vrednošću iz estetskih razloga ili kao hobi. Međutim, mišljenja smo da su dukati i novčići sa numizmatičkom vrednošću loše ulaganje iz dva ključna razloga.

Pre svega je u pitanju marža ili provizija trgovca. Nije neobično videti marže od 20% do 35% iznad berzanske cene dragocenog metala na dukate i novčiće sa numizmatičkom vrednošću. To znači da berzanska cena metala mora da poraste 35% pre nego što, prilikom prodaje, pokrijete nabavnu vrednost metala. Da li biste kupili akciju neke kompanije ako bi vaš broker naplatio proviziju od 35%? Koreni kompanije Zlatni Standard su u poslovima sa hartijama od vrednosti, gde su provizije znatno niže, što je jedan od razloga zašto ne prodajemo dukate i novčiće sa numizmatičkom vrednošću.

Osim toga, prodaja malo poznatih, neuobičajenih ili egzotičnih dukata i novčića može biti veoma teška, ili ćete možda morati da prodajete ispod tržišne vrednosti metala. Ako trgovac nema trenutnu potrebu za dukatom ili novčićem koji ste kupili, možda će biti nevoljan da ga otkupi od vas. Nasuprot tome, dukati i novčići od plemenitih metala su lako zamenjiva roba, za koju uvek postoji spremno, likvidno i transparentno globalno tržište.

Ne postoji univerzalno pravilo po ovom pitanju: pošto se radi o berzanskoj robi, veliki broj faktora utvrđuje razliku između prodajne i kupovne cene. Konkretno kod Zlatnog Standarda, ova razlika tipično je u rasponu između 4% i 7%, međutim u trenucima bitnih tržišnih kolebanja ove razlike mogu biti i značajno drugačije.

Veliki broj faktora utiče na formiranje cene, a polazi se od berzanske cene na globalnim tržištima. Na cenu utiče i format kupoprodaje, to jest da li se zlato kupuje sa našeg lagera (spot – odmah dostupno), ili avansno (fiksiranje cene odmah, a zlato dostupno u relativno kratkom vremenskom periodu). Ističemo da su kupoprodajne cene u slučaju avansne kupoprodaje povoljnije u odnosu na spot transakcije: pitajte svoj Zlatni Standard kontakt za detalje o avansnim kupoprodajama.

Cena zlata može biti pod uticajem različitih faktora povezanih sa ponudom i potražnjom, kao i očekivanjima investitora o tome gde bi cena mogla da se kreće u budućnosti. Spot cena zlata predstavlja cenu plaćenu po finoj unci zlata u nealociranom obliku – zlato u fizičkoj formi obično ima premiju iznad spot cene kako bi se pokrili troškovi povezani sa proizvodnjom, transportom i skladištenjem.

Razlika između kupovne i otkupne cene je glavni transakcioni trošak trgovine sa market mejkerom, odnosno licem koje na tržištu u svakom trenutku daje dvostruku kotaciju: i cenu za tržišne učesnike koji žele da prodaju, i cenu za tržišne učesnike koji žele da kupe određenu robu, slično kao što je to na primer slučaj sa prodajnim i kupovnim kursom za strane valute u bankama i menjačnicama.

Investiciono zlato u ponudi Zlatnog Standard podrazumevaju maržu ili ‘premiju’ na berzansku cenu metala. Ovaj dodatni trošak pokriva nabavku, marketing i upravljanje proizvodima koje prodajemo, kao našu trgovačku maržu. Smatramo da smo u poziciji da u svakom trenutku ponudimo najbolju moguću cenu za investiciono zlato u Srbiji, pa vas ohrabrujemo da nas kontaktirate sa najboljom ponudom koju ste dobili kako bismo vam ponudili još bolje uslove!

Jednostavno rečeno, gold fix je mehanizam određivanja cene zlata koji je aktivan u toku svakog trgovačkog dana. Do vrednosti se dolazi na osnovu kretanja kupovine i prodaje na tržištu u određenom danu. Tržište dragocenih metala iz Londona je međunarodni centar za određivanje cene zlata. Dva puta dnevno – u 10:30 i 15:00 GMT – cene su zvanično fiksirane.

Više informacija o londonskom Gold Fix-i možete pročitati na ovom linku.

U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost, na promet investicionog zlata ne plaća se porez na dodatu vrednost. Uzimajući u obzir da su individualne okolnosti kod investitora različite, savetujemo da potražite savet od svog knjigovođe i/ili poreskog savetnika.

Uzimajući u obzir da su individualne okolnosti kod investitora različite, savetujemo da potražite savet po pitanju poreskog tretmana investicije u zlato, kao i relevantnih optimizacija, od svog knjigovođe i/ili poreskog savetnika.

Trenutne i potencijalne klijente pravna lica pozivamo da od nas zatraže specijalan priručnik sa naslovom: „Priručnik za računovodstveno priznavanje i vrednovanje investicionog zlata i poreski tretman – Za društva kojima pretežna delatnost nije trgovina investicionim zlatom, niti se bave proizvodnjom i preradom“. Za više informacija pogledajte ovu stranu.

Za fizička lica i preduzetnike smo pripremili „Informator o poreskom tretmanu prometa investicionog zlata za fizička lica i preduzetnike“: kontaktirajte nas odmah, i zatražite vašu kopiju ovog jedinstvenog materijala.

Tekst iz 2017. godine, sa Internet sajta NBS prenosimo u celosti.

Blic – u vezi s ulaganjem u investiciono zlato
Datum: 11.12.2017.
Link do teksta na NBS web sajtu

Pitanja: Da li u Srbiji postoji mogućnost štednje građana u zlatu, odnosno kupovine investicijskog zlata? Da li će tako nešto biti moguće i kada? Da li postoje procene o tome u kojoj meri (koliki je procenat u celokupnoj štednji) građani Srbije štede u zlatu?

Odgovor NBS: Zakon o Narodnoj banci Srbije uređuje tzv. monetarno zlato, tj. zlato koje je sastavni deo deviznih rezervi Narodne banke Srbije kao centralne banke Republike Srbije, ali ne i investiciono zlato i njegovu trgovinu u Republici Srbiji.

Sa stanovišta makroekonomskih efekata potencijalnog ulaganja građana u investiciono zlato u slučaju uvoza investicionog zlata u Republiku Srbiju, ukazujemo na to da bi postojao realan rizik odliva deviza iz zemlje, s obzirom na to da bi građani koji bi kupovali investiciono zlato vršili prekompoziciju svoje devizne štednje u štednju u zlatu, zbog čega bi, u slučaju da dođe do omasovljenja ovakve prakse, to moglo da prouzrokuje neravnotežu ponude i tražnje za devizama, a time i određeni pritisak na kurs dinara na deviznom tržištu.

Takođe, to bi moglo, u određenoj meri, da smanji kreditni potencijal banaka u Republici Srbiji, što bi moglo da rezultira smanjenjem odobravanja kredita privredi, posebno malim i srednjim preduzećima.

Pored toga, skrećemo pažnju na to da su Vlada Republike Srbije i Narodna banka Srbije potpisale Memorandum o strategiji dinarizacije finansijskog sistema Srbije, čiji je cilj povećanje obima korišćenja dinara u poslovnim transakcijama, te ako bi se omogućila štednja građana u investicionom zlatu, navedena pojava mogla bi uticati na smanjenje korišćenja domaće valute u finansijskom sistemu Srbije, jer bi se u ovom slučaju radilo o prekompoziciji dinarske štednje građana, koja je u usponu, u štednju u investicionom zlatu. Veća upotreba dinara u finansijskom sistemu Srbije poboljšava stepen finansijske stabilnosti zemlje, umanjuje rizik od promene deviznog kursa u najranjivijim sektorima domaće ekonomije i povećava efikasnost monetarne politike. Sa stanovišta daljeg razvoja štednje u Republici Srbiji, veoma je značajno da građani sve više štede u dinarima, a ne u devizama, što je još uvek dominantan vid štednje, kao i da se poveća štednja u korist štednje duže ročnosti, čime bi dinarska štednja postala stabilan i značajan izvor kreditne aktivnosti banaka u Srbiji na duži rok.

Promet investicionim zlatom i štednja u investicionom zlatu u Republici Srbije nisu u ovom trenutku posebno uređeni domaćim propisima. Narodna banka Srbije nije institucija nadležna za regulisanje investicionog zlata i njegovog prometa, ali će sa aspekta svojih nadležnosti bezrezervno podržati sve aktivnosti usmerene na donošenje propisa kojima bi se stvorili preduslovi za razvoj tržišta investicionim zlatom u Republici Srbiji.

Kabinet guvernera

Zlatni Standard ne nudi mogućnost kupovine investicionog zlata na rate.

Zlatni Standard nudi mogućnost za značajne uštede u slučaju redovne periodične kupovine određenih apoena: pozovite nas za više detalja na ovu temu.

Uzimajući u obzir da klijentima želimo da ponudimo najbolje kupoprodajne cene investicionog zlata, aktivno radimo na tome da optimizujemo našu troškovnu bazu pa s tim u skladu ne nudimo mogućnost korišćenja platnih/kreditnih kartica prilikom obavljanja kupoprodajnih transakcija.

Individualne okolnosti lica, pre svega imigracioni status (npr. zaposlenje, boravak i adresa u inostranstvu), koje vrši kupovinu utvrđuju odgovor na ovo pitanje. Pitajte svoj Zlatni Standard kontakt za detalje.

Individualne okolnosti utvrđuju odgovor na ovo pitanje.

Fizička i pravna lica najčešće investiciono zlato pohranjuju u sefove kod svoje kuće, u svom sedištu ili u sigurnosnim sefovima koje iznajmljuju od svojih poslovnih banaka.

Budite veoma oprezni u slučaju da vaše fizičko zlato želite da poverite trećem licu koje nije banka. Pročitajte našu analizu na ovu temu sa naslovom Investiciono zlato – o takozvanim „štednim planovima“ i zloupotrebama sefova, a koji tekst se nalazi ovde

Zlatni Standard radi otkup svih Fine Gold pločica/poluga. Zlatni Standard zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, proceni, prihvati ili odbije bilo kakvu ponudu Fine Gold pločica/poluga. Pitajte svoj Zlatni Standard kontakt za detalje.

Trenutne i potencijalne klijente pravna lica pozivamo da od nas zatraže specijalan priručnik sa naslovom: „Priručnik za računovodstveno priznavanje i vrednovanje investicionog zlata i poreski tretman – Za društva kojima pretežna delatnost nije trgovina investicionim zlatom, niti se bave proizvodnjom i preradom“.

Tekst možete preuzeti sa Internet stranice Uprave carina Republike Srbije.

Spoljnotrgovinska razmena robe regulisana je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“ br. 36/09…89/15-dr. zakon) i pratećim propisima donetim na osnovu istih, dok je sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka nad robom koja je predmet spoljnotrgovinske razmene propisano odredbama Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/18…118/21), kojim su uređena opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije, kao i podzakonskim aktima i drugim propisima koje je carinski organ dužan da primenjuje pri sprovođenju odgovarajućih carinskih postupaka (zavisno od vrste robe koja je predmet carinski dozvoljenog postupanja).

S tim u vezi, ukazujemo da je odredbama člana 5. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano da domaća i strana fizička lica imaju ista prava u spoljnotrgovinskom prometu robom i taj promet obavljaju isključivo za sopstvene potrebe. Dakle, fizička lica (domaći i strani državljani) mogu uvoziti/izvoziti robu namenjenu ličnoj upotrebi i potrebama domaćinstva, a koja nema komercijalni karakter. Robu komercijalnog karaktera mogu uvoziti isključivo lica koja su registrovana za obavljanje odgovarajuće delatnosti (pravna lica, preduzetnici, ogranci pravnih lica), po propisanim uslovima.

Obaveštavamo vas da je odredbom člana 36b Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04…i 153/20) propisano da se investicionim zlatom, u smislu ovog zakona, smatra:

1) zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz hartije od vrednosti;

2) zlatni novčići stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), iskovani posle 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, a koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.

Investicionim zlatom, u smislu ovog zakona, ne smatra se monetarno zlato.

Takođe, članom 36b istog zakona, propisano je da se PDV ne plaća na:

1) promet i uvoz investicionog zlata, uključujući i investiciono zlato čija je vrednost navedena u potvrdama o alociranom ili nealociranom zlatu, zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući i zajmove i zamene zlata (svop poslovi) koji podrazumevaju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi sa zlatom, kao i aktivnosti u vezi sa investicionim zlatom na osnovu fjučers i forvard ugovora čiji je rezultat prenos prava raspolaganja ili prava potraživanja u vezi sa investicionim zlatom;

2) promet usluga posrednika koji u ime i za račun nalogodavca vrši promet investicionog zlata.

Kako je propisivanje posebnog postupka oporezivanja za promet investicionog zlata i poreskog oslobođenja za uvoz investicionog zlata zasnovano na usklađivanju Zakona o PDV sa standardima Evropske unije, pre svega sa Direktivom 2006/112/EZ, pri određivanju da li se konkretno dobro smatra zlatnim novčićem iz člana 36b stav 1. tačka 2) Zakona o PDV, u skladu sa stavom Ministarstva finansija, državni organi, a time i nadležni carinski organ, kao i poreski obveznici, rukovode se dokumentom koji se, u skladu sa članom 345. Direktive 2006/112/EZ, objavljuje u seriji “C“ Službenog lista Evropske unije, odnosno Spiskom zlatnih novčića koji zadovoljavaju kriterijume iz člana 344. stav 1. tačka 2) Direktive 2006/112/EZ za 2022. godinu, objavljenim u “Službenom listu Evropske unije“, a koji se može naći na zvaničnoj veb stranici: eur-lex.europa.eu, na kojoj su objavljeni zakoni i druga javna dokumenta Evropske unije. Navedeni dokument objavljuje se svake godine.

Za uvoz „investicionog zlata u obliku poluga ili pločica“ (u smislu napred navedene definicije iz Zakona o porezu na dodatu vrednost), iz određenih tarifnih oznaka (7108 12 00 00 i 7108 13 10 00), potrebno je pribaviti dozvolu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (dozvolu pribavljaju i pravna i fizička lica) – ovo iz razloga jer je ova kategorija zlata sastavni deo Priloga 1. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. Glasnik RS“ br. 4/20 i 9/21 – u daljem tekstu: Odluka).

Za uvoz „investicionog zlata – novčića“ (u smislu napred navedene definicije iz Zakona o porezu na dodatu vrednost) nije potrebna dozvola Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (ni za pravna ni za fizička lica) – ovo iz razloga jer ova kategorija zlata nije sastavni deo Priloga 1. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (isti se svrstavaju u 7118 90 00 00).

Informacije u vezi sa podnošenjem zahteva i prateće dokumentacije za dobijanje dozvola za uvoz/izvoz predmeta od zlata i srebra, koji su predmet Priloga 1. Odluke možete naći na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a možete se i obratiti zahtevom na elektronsku adresu: tradepolicy@mtt.gov.rs.

Ovom prilikom Vas obaveštavamo i da se odgovori na pitanja postavljena putem elektronske pošte dostavljaju isključivo radi informisanosti i upućivanja u zakonske i podzakonske akte kojima se ova oblast uređuje, te se ne mogu smatrati zvaničnim mišljenjem Uprave carina, s obzirom na to da nisu data u skladu sa propisanom procedurom za dostavu tumačenja, objašnjenja, stručnih mišljenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa.

Ukoliko smatrate da informacije koje možete pronaći u tekstu, nisu potpune niti dovoljne, potrebno je da precizirate zahtev u smislu navođenja konkretnog pitanja i isti dostavite, u pismenoj formi putem redovne pošte Upravi carina, na adresu Ministarstvo finansija – Uprava carina, Bulevar Zorana Đinđića 155a, Novi Beograd, a u skladu sa čl. 11. Carinskog zakona, sa dokazom o plaćenoj administrativnoj taksi propisanoj Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Sl. Glasnik RS“, br. 43/2003…62/2021), radi dobijanja obaveštenja o primeni carinskih propisa, pod uslovom da se Vaš zahtev odnosi na stvarno nameravani uvoz ili izvoz.

Za prelazak investicionog zlata preko granice Republike Srbije potrebno je pribaviti dozvolu relevantnog Ministarstva (u decembru 2023. godine, to je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine trgovine), kako za fizička lica koja izvoze investiciono zlato preko granice za sopstvene potrebe tako i za pravna lica. Za rešenje po zahtevu za dobijanje dozvole za izvoz, potrebno je platiti administrativnu taksu.

Komisija koja odlučuje o dodeljivanju dozvola u okviru ministarstva zaseda jednom nedeljno a izdavanje dozvole traje u proseku do 10 dana.

U pogledu limita za koji se može tražiti dozvola za izvoz, on nije eksplicitno propisan ali napominjemo da je u zahtevu za dobijanje dozvole neophodno dokumentovati poreklo i vlasništvo nad investicionim zlatom a Ministarstvo može tražiti da se zahtev dopuni i drugim dokazima.

Kada je reč o postupku pred carinskim organima, usled nedovoljno razvijene prakse kada je reč o izvozu ove vrste robe, evidentne su određene nedoumice u pogledu postupanja carine kod izvoza investicionog zlata. Ipak, načelno se može prepoznati stav carine da se u odnosu na ovu robu sprovodi redovni carinski postupak izvoza robe pred nadležnom carinarnicom, bez obzira da li izvoz vrši pravno ili fizičko lice. Upravo zbog moguće nedoslednosti u postupanju carinskih organa preporuka je da se sam postupak pred nadležnom carinarnicom poveri špediteru, a svakako se kao deo obavezne dokumentacije, pored pripreme carinske deklaracije, podnose i dozvola Ministarstva za izvoz i faktura za kupljeno zlato.

Pitajte svoj Zlatni Standard kontakt za detalje o mogućim modalitetima za saradnju, uključujući i posredovanje u prodaji.

Za partnere zlatare, menjačnice, agente u prometu nepokretnosti i ostale, Zlatni Standard je pripremio specijalne cene i načine saradnje – za više informacija, posetite našu stranu za veleprodavce.