C.Hafner 100g zlatna poluga

C. Hafner 100g poluge finoće 999,9 nastaju kroz standardizovanu proizvodnju kontrolisanu od strane LBMA organizacije.

Spot/Lager Prodajna Cena: 846.947 dinara
Avansna Prodajna Cena: 846.947 dinara
Otkupna Cena: 827.812 dinara (2.3% niža od Avansne Prodajne Cene)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.