C. Hafner 500g zlatna poluga

Zlatna poluga 500 grama C. Hafner finoće 999,9 proizvedena od recikliranih predmeta od čistog zlata u standarizovanim i kontrolisanim uslovima od strane organizacije LBMA.

Spot/Lager Prodajna Cena: 4.255.540 dinara
Avansna Prodajna Cena: 4.255.540 dinara
Otkupna Cena: 4.180.662 dinara (1.8% niža od Avansne Prodajne Cene)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.