Wiener Philharmoniker 1oz zlatni dukat

Wiener Philharmoniker 1oz finoće 999,9 ima nominalnu vrednost od 100 evra i sredstvo je plaćanja u Republici Austriji.

Spot/Lager Prodajna Cena: 269.124 dinara
Avansna Prodajna Cena: 268.347 dinara
Otkupna Cena: 260.584 dinara (2.9% niža od Avansne Prodajne Cene)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.